Perubahan Jadual Pembinaan

Pada mulanya pihak kami jangkakan untuk memasang kekuda dan atap sekaligus unuk satu bangunan 58 kaki x 58 kaki persegi.

Namun berdasarkan perbincangan tidak rasmi kat tapak pada pagi 040209 kami memutuskan untuk memasang kekuda dan atap untuk bahagian tengah terlebih dahulu 40x 40kaki atau 40kaki x 49kaki persegi. Keputusan ini dibuat berasaskan faktor kos dan keupayaan kami.

Terima kasih.

No comments: