Tapak Madrasah

Ini sedikit gambar tapak Madrasah Insaaniyyah di Setiu, Terengganu.


Penubuhan Madrasah

Assalaamu`alaikum.

Dewasa ini kita dapati keupayaan para agamawan untuk memahami kitab-kitab turath agak berkurangan. Keadaan ini telah menyebabkan permata-permata bernilai didalam kitab-kitab tersebut gagal dimanfaatkan.

Bertitik-tolak dari situ maka kami berusaha menubuhkan madrasah ini supaya kita dapat sama-sama memanfaatkan mutiara-mutiara berharga yang ada pada kitab-kitab lama ini.